Chỉ Chirlac - Absorbable threads

Chỉ Chirlac - Absorbable threads

 CHỈ CHIRLAC SỢI BỆN

1. Chỉ định sử dụng 

  • chỉ tiêu Chirlac được thiết kế dùng cho các mô mềm nói chung hoặc thắt buộc, nối cơ với màng cơ, khâu các tổ chức nhu mô, dây thần kinh ngoại biên, thắt những mạch máu nhỏ, khâu nội bì

2. Chỉ tương đương 

  • Safil 
  • Dexon II & Dexon S
  • Serafit 
  • PGA Resorba
  • Optime 
  • Surgicryl 910
Nhà sản xuất : Chiralen/Séc

Nhà sản xuất: 

  • Chiralen/Séc

Thông tin chung

Sản phẩm cùng loại