Đồ lót cản tia X

Đồ lót cản tia X

Gonad Protection Pants 

Có bốn cỡ để lựa chọn

Nhà sản xuất : MEDICAL INDEX – GERMANY

Nhà sản xuất: 

  • MEDICAL INDEX – GERMANY

Sản phẩm cùng loại