Kim chọc hút tủy xương - Bone marrow aspiration needle

Kim chọc hút tủy xương - Bone marrow aspiration needle

- Thiết kế kim siêu sắc, nên không gây chấn thương

- Có thể điều chỉnh chiều dài kim

- Điều chỉnh được độ sâu của kim

- Dễ dàng thao tác bằng 1 tay

Nhà sản xuất : GEOTEK MEDICAL LTD – TURKEY

Nhà sản xuất: 

  • GEOTEK MEDICAL LTD – TURKEY

Thông tin chung

Sản phẩm cùng loại