Kìm kẹp clip Titan các cỡ

Kìm kẹp clip Titan các cỡ

- Kìm kẹp clip Titan của hãng MDD ( Xuất xứ Đức).

- Kìm kẹp Clip Titan được sử dụng trong mổ nội soi.

- Sản phẩm có đầy đủ CE, CO, CQ, Giấy Phép Lưu Hàng.

 
Nhà sản xuất : MDD Medical Device Development GmbH

Nhà sản xuất: 

  • MDD Medical Device Development GmbH

Thông tin chung

Sản phẩm cùng loại