Miếng dán phẫu trường có kèm gạc xốp AIDerm Plus

Miếng dán phẫu trường có kèm gạc xốp AIDerm Plus
Tính năng, đặc điểm

- Không thấm nước 
 
- Bảo vệ vết thương chống lại nước, bụi, mầm bệnh và các chất ô nhiễm bên ngoài khác

- MVTR cao (Tốc độ truyền hơi ẩm) cho phép da thở

- Latex-miễn phí Hypoallergenic adhesive dressing & wrapper 

Chỉ định

- Thay băng để làm khô hoặc làm nhẹ vết thương như băng vết thương sơ cấp hoặc thứ phát

Thông tin chung

Sản phẩm cùng loại