Tấm chắn bảo vệ cổ

Tấm chắn bảo vệ cổ

Có 3 cỡ và 3 độ dài để lựa chọn

Nhà sản xuất : MEDICAL INDEX – GERMANY

Nhà sản xuất: 

  • MEDICAL INDEX – GERMANY

Sản phẩm cùng loại