Tấm chắn bảo vệ cổ

Tấm chắn bảo vệ cổ

cts-thyroid protection - Tấm chắn bảo vệ cổ:

Có cỡ M và cỡ L để lựa chọn

Nhà sản xuất : MEDICAL INDEX – GERMANY

Nhà sản xuất: 

  • MEDICAL INDEX – GERMANY

Sản phẩm cùng loại